OM FIRMAET

Tømrer- og Snedkerværkstedet Løsning A/S blev grundlagt tilbage i 1979 og beskæftiger i dag omkring 25 mand. Firmaet flyttede i 2020 i større lokaler på Odinsvej 19 i Hedensted efter ca. 40 år i Løsning. Firmaet er ejet af Ulrich Vikkelsø.

Firmaet beskæftiger sig med total-, hoved- og fagentrepriser, renovering, vedligehold, modernisering, ny-, om- og tilbygning, udskiftning af vinduer og døre, trapper, køkken og bad mv.

Vi har ligeledes stor erfaring med renoveringsarbejder bl.a. i forbindelse med brandskader, vandskader, arbejde vedr. indbrud, tagarbejder, almindeligt vedligehold og service mv.

Vi tilbyder ligeledes at udføre småreparationer, justering af døre og vinduer, køkkenudskiftning, tagrender, nyt gulv mv.

Vi udfører også opgaver med opsætning af glas- og systemvægge i kontormiljøer mv.

Vi har eget snedkerværksted bl.a. med produktion af elementer, interiør, specifikke snedkeropgaver mv.


Vi har travlt og søger dygtige tømrersvende snarest…